ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆN 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2020)   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH KHAI (30/9/1910-30/9/2020)   |  VUI HỘI TRĂNG RẰM VÀ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI NĂM 2020   |  HƯỚNG DẪN TRUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW   |  CÔNG TY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ ba, ngày 02/06/2020
FaceBook Google Twitter | In bài viết
THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 CTCP Vận tải Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: …./TB-HĐQT    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên trân trọng kính mời quý vị đến dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung như sau:

1. Thời gian bắt đầu làm việc: 7h00 thứ Sáu ngày 12 tháng 06 năm 2020

(Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 6h30 đến 7h00)

2. Địa điểm: Tầng 1 Nhà ga Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Nguyên, Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên chốt tại ngày 28/05/2020.

4. Nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

5. Thủ tục tham dự:

Cổ đông phải mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (cổ đông pháp nhân).

Nếu không thể đến dự họp Đại hội, Quý vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo 1 trong 2 mẫu uỷ quyền đính kèm).

Người được ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền, Bản sao CMND / Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND / Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6. Đăng ký tham dự

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 09/06/2020 theo một trong các cách sau:

  1. Đăng ký trực tiếp qua số điện thoại: 0359 727 938
  2. Gửi Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên. Địa chỉ: Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
  3. Gửi bản chụp Phiếu đăng ký về địa chỉ Email sau: dinhthiyen2409@gmail.com

7. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ http://benxethainguyen.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Đăng Thiện

1. Chương trình Đại hội

2. Phiếu đăng ký tham dự

3. Giấy ủy quyền_cá nhân

4. Giấy ủy quyền_tổ chức

5. Quy chế tổ chức Đại hội

6. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội

7. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS

8. Báo cáo KQ SXKD 2019 và định hướng 2020

9. Báo cáo tài chính 2019

10. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

11. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2015-2020

12. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

13. Tờ trình phê duyệt chủ trương dự án công nghệ nền tảng

14. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

15. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2019

16. Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

XEM THÊM
[CTCP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH] Thông báo: Mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 (04/06/2020)
Công ty CP vận tải Thái Nguyên tổ chức thành công ĐHĐCĐ nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 và Mừng Lễ khai trương Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-06D (20/06/2020)
Đảng bộ công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 (30/06/2020)
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ Vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải thái nguyên (27/05/2020)
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ Vị trí thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần vận tải thái nguyên (27/05/2020)
Thông báo: V/v Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (27/05/2020)
Đang truy cập 10
Hôm nay 82
Tổng lượt truy cập 374331