CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021   |  THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CTCP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THÁI NGUYÊN   |  THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CTCP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021   |  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021; TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ bảy, ngày 10/04/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Thông báo V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên tiến hành chốt danh sách cổ đông vào 17h00 ngày 31/03/2021 để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: …/TB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến toàn thể quý cổ đông như sau:

  1. Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên tiến hành chốt danh sách cổ đông vào 17h00 ngày 31/03/2021 để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  2. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ sau 17h00 ngày 31/03/2021 đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.
  3. Thư mời họp và tài liệu họp sẽ được gửi đến quý cổ đông và được đăng tải trên trang http://benxethainguyen.com.vn trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
  4. Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả quý cổ đông, Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên đề nghị quý cổ đông thông báo khi có sự thay đổi về CMND/Hộ chiếu/Địa chỉ của quý cổ đông.

Nơi nhận thông tin:

Phòng TCHC - Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên.

Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.

Người nhận thông tin:

Bà: Dương Thị Duyên

SĐT: 0208 3 852 944/ 0983 653 075

Email: duongthiduyen7890@gmail.com

Trân trọng thông báo!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Đăng Thiện

 

XEM THÊM
THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận tải Thái Nguyên (29/04/2021)
THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận tải Hành khách Thái Nguyên (29/04/2021)
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (24/04/2021)
Hội nghị người lao động năm 2021; Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (09/04/2021)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020) (02/10/2020)
Vui hội Trăng rằm và Tuyên dương học sinh giỏi năm 2020 (02/10/2020)
Đang truy cập 8
Hôm nay 120
Tổng lượt truy cập 420996