CÔNG TY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19   |  V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19   |  TỔ CHỨC THIẾT THỰC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2020)   |  ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2025   |  CÔNG TY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2025 VÀ MỪNG LỄ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 20-06D   |  [CTCP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH] THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2020-2025

 TRANG CHỦ   >  TIN NỘI BỘ  >  ĐẢNG BỘ CÔNG TY
Thứ ba, ngày 23/01/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết TW 6 khóa XII

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

ĐẢNG BỘ CP VẬ N TẢI TN

*

     

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 


Thái Nguyên, ngày ….. tháng … năm 20…

BÀI THU HOẠCH

học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị  lần thứ sáu

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

Họ và tên.................................................................................................Ngày sinh..................................................

Chức vụ Đảng..................................................................................................................................................................

Chức vụ chính quyền..............................................................................................................................................

Chức vụ đoàn thể .......................................................................................................................................................

Sinh hoạt tại chi bộ ...............................................................................................................................................

I. Những nhận thức cơ bản sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 vềtăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”.

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của cá nhân thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 

Thái Nguyên ngày...... tháng .... năm 20....

Người viết thu hoạch

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý: Đối với bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên (theo thành phần triệu tập tại Hội nghị chủ chốt của Đảng bộ Khối nộp và lưu tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xong trước ngày 30/12/2017. Riêng bài của cán bộ, đảng viên ở cơ sở giao cho cấp ủy đánh giá và lưu tại đơn vị mình./.

Minh Khải
XEM THÊM
Học tập chuyên đề năm 2018 (14/04/2018)
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN” (14/04/2018)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII (23/07/2018)
Đảng bộ CTCP Vận tải Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra (23/01/2018)
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3, khóa VIII của Đảng bộ khối Doanh nghiệp (05/09/2017)
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII (25/08/2017)
Đang truy cập 10
Hôm nay 427
Tổng lượt truy cập 343427