ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ
(0280) 3.855.685
 
Chọn xe Thông tin khách hàng Hoàn thiện thanh toán
 
Tra cứu tuyến xe
Nơi đến   Đặt vé cho ngày
v
v
 
Bến xe đến Số lượng vé    
v
+
-
 
Tra cứu
Đặt vé
 
 
Thông tin chuyến xe đã chọn
Tỉnh đến Bến xe đến
Biển số xe Đặt vé cho ngày
Số lượng vé Giá vé
Giờ xuất bến Tổng tiền
Lộ trình
STT 
Biển Số 
Nhà Xe 
Bến Đến 
Lộ Trình 
Số Ghế 
Ghế Còn 
Giá Vé 
Loại Xe 
Giờ X. Bến 
Tình trạng 
Chọn xe 
120B-00298HTX vận tải Chùa HangBa BểQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292975,000Ghế ngồi08:40Chưa XB
Chọn xeChọn xe
220L-1330HTX vận tải Chùa HangBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292950,000Ghế ngồi08:40Chưa XB
Chọn xeChọn xe
320B-01385HTX vận tải Chùa HangBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292950,000Ghế ngồi09:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
420K-8496Doanh nghiệp tư nhân Xưởng AnhChợ ĐồnQL245-QL3292952,000Ghế ngồi09:10Chưa XB
Chọn xeChọn xe
520B-00128Công ty CPVT Thái NguyênNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292960,000Ghế ngồi09:15Chưa XB
Chọn xeChọn xe
620B-00718Công ty CPVT Thái NguyênBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn252540,000Ghế ngồi09:20Chưa XB
Chọn xeChọn xe
797B-00015Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnBa BểQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292970,000Ghế ngồi10:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
897B-00175Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnBa BểQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292970,000Ghế ngồi10:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
920B-00631Công ty CPVT DLTM Phong DungBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292945,000Ghế ngồi10:10Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1097H-2379Công ty CPTM & DV Thưởng NgaChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi10:15Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1197B-00173HTX vận tải Thống NhấtNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới272775,000Ghế ngồi10:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1297B-00188Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi10:50Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1397B-00221Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnPắc NặmQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292980,000Ghế ngồi10:50Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1497H-2431Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnPắc NặmQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292980,000Ghế ngồi10:50Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1520B-00656HTX vận tải Chùa HangBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292950,000Ghế ngồi11:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1697H-1829Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292970,000Ghế ngồi11:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1797B-00088Công ty CPTM & DV Thưởng NgaChợ ĐồnQL245-QL3252575,000Ghế ngồi11:10Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1820B-01229Công ty CPTM & DV Thưởng NgaChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi11:20Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1997B-00169HTX vận tải Thống NhấtPắc NặmQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292980,000Ghế ngồi11:20Chưa XB
Chọn xeChọn xe
2097H-1444HTX vận tải Thống NhấtNgân SơnThác Giềng-Chợ Mới161670,000Ghế ngồi11:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
Page 1 of 4 (77 items)Prev1234Next

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên