ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ
(0280) 3.855.685
 
Chọn xe Thông tin khách hàng Hoàn thiện thanh toán
 
Tra cứu tuyến xe
Nơi đến   Đặt vé cho ngày
v
v
 
Bến xe đến Số lượng vé    
v
+
-
 
Tra cứu
Đặt vé
 
 
Thông tin chuyến xe đã chọn
Tỉnh đến Bến xe đến
Biển số xe Đặt vé cho ngày
Số lượng vé Giá vé
Giờ xuất bến Tổng tiền
Lộ trình
STT 
Biển Số 
Nhà Xe 
Bến Đến 
Lộ Trình 
Số Ghế 
Ghế Còn 
Giá Vé 
Loại Xe 
Giờ X. Bến 
Tình trạng 
Chọn xe 
197H-1444HTX vận tải Thống NhấtNgân SơnThác Giềng-Chợ Mới161670,000Ghế ngồi11:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
297B-00039HTX vận tải Thống NhấtNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới252580,000Ghế ngồi11:40Chưa XB
Chọn xeChọn xe
397B-00184Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnPắc NặmQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292980,000Ghế ngồi11:45Chưa XB
Chọn xeChọn xe
497B-00075Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi12:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
520B-00974HTX vận tải Chùa HangBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292950,000Ghế ngồi12:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
697B-00121HTX vận tải Thống NhấtBa BểQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292970,000Ghế ngồi12:10Chưa XB
Chọn xeChọn xe
797H-2490HTX vận tải Thống NhấtBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn161640,000Ghế ngồi12:20Chưa XB
Chọn xeChọn xe
897H-2399HTX vận tải Thống NhấtPắc NặmQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292980,000Ghế ngồi12:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
997B-00157HTX vận tải Thống NhấtNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292975,000Ghế ngồi12:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1020B-01293Công ty CPTM & DV Thưởng NgaChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi12:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1120B-01610HTX vận tải Thống NhấtNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292975,000Ghế ngồi12:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1297B-00027Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292940,000Ghế ngồi12:40Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1397B-00093Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn252540,000Ghế ngồi12:40Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1497H-2320HTX vận tải Thống NhấtNgân SơnThác Giềng-Chợ Mới292970,000Ghế ngồi12:40Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1597B-00136HTX vận tải Thống NhấtNgân SơnThác Giềng-Chợ Mới292970,000Ghế ngồi13:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1697B-00176Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi13:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1797B-00112Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292940,000Ghế ngồi13:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1897B-00155HTX vận tải Thống NhấtNgân SơnThác Giềng-Chợ Mới292970,000Ghế ngồi13:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1997H-2629Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnNgân SơnThác Giềng-Chợ Mới292970,000Ghế ngồi13:10Chưa XB
Chọn xeChọn xe
2097B-00068Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292940,000Ghế ngồi13:20Chưa XB
Chọn xeChọn xe
Page 1 of 4 (77 items)Prev1234Next

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên