ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ
(0280) 3.855.685
 
Chọn xe Thông tin khách hàng Hoàn thiện thanh toán
 
Tra cứu tuyến xe
Nơi đến   Đặt vé cho ngày
v
v
 
Bến xe đến Số lượng vé    
v
+
-
 
Tra cứu
Đặt vé
 
 
Thông tin chuyến xe đã chọn
Tỉnh đến Bến xe đến
Biển số xe Đặt vé cho ngày
Số lượng vé Giá vé
Giờ xuất bến Tổng tiền
Lộ trình
STT 
Biển Số 
Nhà Xe 
Bến Đến 
Lộ Trình 
Số Ghế 
Ghế Còn 
Giá Vé 
Loại Xe 
Giờ X. Bến 
Tình trạng 
Chọn xe 
197B-00173HTX vận tải Thống NhấtNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới272775,000Ghế ngồi10:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
297B-00188Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi10:50Chưa XB
Chọn xeChọn xe
397H-2431Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnPắc NặmQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292980,000Ghế ngồi10:50Chưa XB
Chọn xeChọn xe
497B-00221Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnPắc NặmQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292980,000Ghế ngồi10:50Chưa XB
Chọn xeChọn xe
520B-00656HTX vận tải Chùa HangBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292950,000Ghế ngồi11:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
697H-1829Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292970,000Ghế ngồi11:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
797B-00088Công ty CPTM & DV Thưởng NgaChợ ĐồnQL245-QL3252575,000Ghế ngồi11:10Chưa XB
Chọn xeChọn xe
820B-01229Công ty CPTM & DV Thưởng NgaChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi11:20Chưa XB
Chọn xeChọn xe
997B-00169HTX vận tải Thống NhấtPắc NặmQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292980,000Ghế ngồi11:20Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1097H-1444HTX vận tải Thống NhấtNgân SơnThác Giềng-Chợ Mới161670,000Ghế ngồi11:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1197B-00039HTX vận tải Thống NhấtNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới252580,000Ghế ngồi11:40Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1297B-00184Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnPắc NặmQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292980,000Ghế ngồi11:45Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1320B-00974HTX vận tải Chùa HangBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292950,000Ghế ngồi12:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1497B-00075Công ty CPVT DV&XD Bắc CạnChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi12:00Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1597B-00121HTX vận tải Thống NhấtBa BểQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292970,000Ghế ngồi12:10Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1697H-2490HTX vận tải Thống NhấtBắc CạnQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn161640,000Ghế ngồi12:20Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1720B-01293Công ty CPTM & DV Thưởng NgaChợ ĐồnQL245-QL3292975,000Ghế ngồi12:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1897B-00157HTX vận tải Thống NhấtNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292975,000Ghế ngồi12:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
1997H-2399HTX vận tải Thống NhấtPắc NặmQL3-Phú Lương-Chợ Mới-Bắc Cạn292980,000Ghế ngồi12:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
2020B-01610HTX vận tải Thống NhấtNa RìQL3-Giang Tiên-Đu-Chợ Mới292975,000Ghế ngồi12:30Chưa XB
Chọn xeChọn xe
Page 1 of 4 (77 items)Prev1234Next

 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên