Thứ sáu, ngày 25/08/2017
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII

Ngày 23/8/2017, BCH Đảng bộ Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị mở rộng Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

                                      Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí lương Tiến Thành, bí thư đảng uỷ, Tổng giám đốc công ty đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia vào báo cáo tổng kết và đề xuất các ý kiến cụ thể về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển của doanh nghiệp đến năm 2030.

          Đồng chí Lương Tiến Thành – Phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, tham gia ý kiến về công tác cán bộ của Công ty trong suốt 20 năm qua, về cơ bản Đảng bộ công ty đã làm tốt công tác cán bộ, xác định công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự phát triển toàn diện của Công ty,  nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi Công ty thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp thì việc xây dựng chiến lược công tác cán bộ, nguồn nhân lực cao đáp ứng với yêu cầu phát triển của công ty lại càng quan trọng.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Thiện - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Công ty đã phân tích, đánh giá, nhận xét về thực trạng cán bộ hiện tại và đề xuất Đảng uỷ có kế hoạch quy hoạch cán bộ và ưu tiên đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị, có lộ trình cụ thể, có giải pháp công tác cán bộ đi đôi với tiền lương cho cán bộ.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Văn Quang, phó bí thư thường trực Đảng uỷ Khối hoan nghênh đảng bộ công ty tổ chức hội nghị tổng kết kịp thời, nghiêm túc, đúng theo chỉ đạo, chuẩn bị báo cáo sâu sắc, trung thực, các ý kiến đóng góp tại hội nghị có tính xây dựng cao. Đồng chí cũng đề nghị đảng uỷ công ty xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chuẩn và bảng mô tả công việc cho từng vị trí, phục vụ cho công tác đánh giá cán bộ; có kế hoạch đào tạo sử dụng cán bộ quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong công ty, dành nguồn ngân sách nhất định cho công tác đào tạo cán bộ. Thời gian tới, trong chương trình hành động phải xây dựng cụ thể về thực hiện NQ TW5 đặc biệt là Nghị quyết số 12 về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng Doanh nghiệp...                                                                                                 


 

 

 

 

Minh Khải