Thứ hai, ngày 26/08/2019
Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và cộng đồng. BCH Đảng bộ Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Công ty thực hiện tốt nội dung công văn số 211/CV-BTG ngày 20/8/2019 của Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên.

Phòng TCHC