Thứ bảy, ngày 05/10/2019
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI "SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG" LẦN THỨ 3
BCH Đảng bộ Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên phát động cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 3 theo nội dung công văn số 221-CV/BTG. Đề nghị các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia.