Thứ năm, ngày 09/12/2021
Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tại đây