THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19   |  CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH   |  GẶP MẶT, CHIA TAY NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU   |  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020; HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020   |  V/V ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19   |  CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

BẢN TIN
  • THÔNG BÁO V/v Triển khai công tác phòng chống dịch...
  • Chủ động thực hiện khai báo y tế đối với hành khách
  • Gặp mặt, chia tay người lao động nghỉ chế độ hưu
  • Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nh...
  • V/v đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid-19
  • Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấ...

THÔNG BÁO V/v Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ; văn bản số 1012/UBND-KGVX ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ...

Chủ động thực hiện khai báo y tế đối với hành khách

Từ ngày 21-3, Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả hành khách.

Gặp mặt, chia tay người lao động nghỉ chế độ hưu

Trân trọng quá khứ, ghi nhận công lao của lớp người đi trước vốn là những đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, là những yếu tốt quan trọng để tạo lập những giá trị bền vững ...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 202...

Sáng ngày 28/2/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần vận tải Thái nguyên đã tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2020, Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệ...

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước.

ẢNH NỔI BẬT
slider in html
VĂN BẢN MỚI
Luật Phòng chống khủng bố năm 2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
Bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT
Đang truy cập 36
Hôm nay 190
Tổng lượt truy cập 299622