ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆN 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2020)   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH KHAI (30/9/1910-30/9/2020)   |  VUI HỘI TRĂNG RẰM VÀ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI NĂM 2020   |  HƯỚNG DẪN TRUYÊN TRUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW   |  CÔNG TY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ sáu, ngày 22/03/2019
FaceBook Google Twitter | In bài viết
THÔNG BÁO V/v: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, tự ứng cử bổ sung chức danh thành viên BKS
Do sự thay đổi về nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) công ty, dự kiến BKS sẽ giảm 02 thành viên. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của BKS tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên kính đề nghị Quý Cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS. Số lượng thành viên ứng cử, đề cử như sau: Dự kiến bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát.

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: 66/TB-HĐQT    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, tự ứng cử bổ sung chức danh thành viên BKS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng và quan tâm mà Quý cổ đông đã dành cho Công ty trong suốt thời gian qua.

Do sự thay đổi về nhân sự của Ban kiểm soát (BKS) công ty, dự kiến BKS sẽ giảm 02 thành viên. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của BKS tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên kính đề nghị Quý Cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS. Số lượng thành viên ứng cử, đề cử như sau: Dự kiến bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát.

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 2. Không phải là người có liên quan đến Hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị;
 3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;
 4. Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
 1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Việc đề cử, ứng cử chức danh Thành viên BKS được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Theo đó:

 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát như sau:
 1. Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 01 ứng viên;
 2. Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
 3. Từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
 4. Từ 70% trở lên được đề cử đủ ứng viên;
 1. Trường hợp cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT và BKS sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với chức danh này.
 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Bao gồm các tài liệu sau:

 1. Thông báo về việc lập nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm)
 2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên
 3. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 bao gồm đầy đủ các thông tin về án tích bao gồm án tích đã được xóa, án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã của ứng cử viên
 4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
 5. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên (nếu có).
 1. Quy định về gửi hồ sơ
 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS được lập thành 01 bộ, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Địa chỉ: Ngõ 398, đường Thống Nhất, Tổ 13, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

 1. Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS: 17h00 ngày 29/03/2019.

Quý cổ đông Lưu ý:

 1. Người ứng cử, được đề cử làm thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp.
 2. Để được giải đáp các vấn đề có liên quan và cập nhật thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập Website chính thức của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên tại địa chỉ: http://benxethainguyen.com.vn hoặc liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Đăng Thiện


File đính kèm: Mẫu đăng ký đề cử thành viên BKS 


P. TCHC
XEM THÊM
Hội nghị học tập chuyên đề 2019 (01/04/2019)
Mẫu bản cam kết: Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 (12/04/2019)
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (01/04/2019)
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (23/03/2019)
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2019 (18/03/2019)
BCH Công đoàn Công ty CP Vận tải TN tổ chức cho chị em nữ đi thăm quan Khu di tích lịch sử (03/04/2019)
Đang truy cập 10
Hôm nay 90
Tổng lượt truy cập 374339