PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  THÔNG BÁO: V/V ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025   |  THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025   |  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1989 - 19/5/2020)   |  HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1989 - 19/5/2020)

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ hai, ngày 30/03/2020
FaceBook Google Twitter | In bài viết
THÔNG BÁO V/v Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19
Thực hiện chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ; văn bản số 1012/UBND-KGVX ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 và Công văn số 538/SGTVT - QLVTPT&NL ngày 29/3/2020 của Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên V/v thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng để phòng, chống dịch Covid - 19.
Phòng TCHC
XEM THÊM
Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/04/2020)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1989 - 19/5/2020) (09/05/2020)
Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 (27/05/2020)
Chủ động thực hiện khai báo y tế đối với hành khách (26/03/2020)
Gặp mặt, chia tay người lao động nghỉ chế độ hưu (03/03/2020)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Hội nghị người lao động Công ty năm 2020 (02/03/2020)
Đang truy cập 7
Hôm nay 168
Tổng lượt truy cập 319127