ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2025   |  CÔNG TY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2025 VÀ MỪNG LỄ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 20-06D   |  [CTCP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH] THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2020-2025   |  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025 CTCP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ tư, ngày 27/05/2020
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên tiến hành chốt danh sách cổ đông vào 17h00 ngày 28/05/2020 để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: 182/TB - HĐQTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể quý cổ đông như sau:

  1. Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên tiến hành chốt danh sách cổ đông vào 17h00 ngày 28/05/2020 để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025.

  2. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ sau 17h00 ngày 28/05/2020 đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

  3. Thư mời họp và tài liệu họp sẽ được gửi đến quý cổ đông và được đăng tải trên trang http://benxethainguyen.com.vn trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

  4. Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả quý cổ đông, Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên đề nghị quý cổ đông thông báo khi có sự thay đổi về CMND/Hộ chiếu/Địa chỉ của quý cổ đông.

Nơi nhận thông tin:

Phòng TCHC - Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên.

Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.

Người nhận thông tin:

Bà: Vũ Thị Hồng Tươi

SĐT: 0208 3 852 944/ 0987 551 551

Email: vuthihongtuoi1987@gmail.com 

Trân trọng thông báo!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

                            (đã ký)


Phạm Đăng Thiện


Phòng TCHC
XEM THÊM
Thông báo: V/v Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (27/05/2020)
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ Vị trí thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần vận tải thái nguyên (27/05/2020)
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ Vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải thái nguyên (27/05/2020)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1989 - 19/5/2020) (09/05/2020)
Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/04/2020)
THÔNG BÁO V/v Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 (30/03/2020)
Đang truy cập 1
Hôm nay 192
Tổng lượt truy cập 330516