CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021   |  THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CTCP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THÁI NGUYÊN   |  THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CTCP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021   |  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021; TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ năm, ngày 29/04/2021
FaceBook Google Twitter | In bài viết
THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận tải Thái Nguyên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào 7h00 thứ Hai ngày 19 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường tầng 2 Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Nguyên, Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: …./TB-HĐQT    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên trân trọng kính mời quý vị đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung như sau:

1. Thời gian bắt đầu làm việc: 7h00 thứ Hai ngày 19 tháng 04 năm 2021

(Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 6h30 đến 7h00)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Nguyên, Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên chốt tại ngày 31/03/2021.

4. Nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

5. Thủ tục tham dự:

Cổ đông phải mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (cổ đông pháp nhân).

Nếu không thể đến dự họp Đại hội, Quý vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo 1 trong 2 mẫu uỷ quyền đính kèm).

Người được ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền, Bản sao CMND / Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND / Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6. Đăng ký tham dự

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/04/2021 theo một trong các cách sau:

  1. Đăng ký trực tiếp qua số điện thoại: 0359 727 938
  2. Gửi Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên. Địa chỉ: Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
  3. Gửi bản chụp Phiếu đăng ký về địa chỉ Email sau: dinhthiyen2409@gmail.com

7. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ http://benxethainguyen.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Đăng Thiện

1. Chương trình Đại hội

2. Phiếu đăng ký tham dự

3. Giấy ủy quyền_cá nhân

4. Giấy ủy quyền_nhóm cổ đông

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

6. Hướng dẫn biểu quyết ĐHĐCĐ

7. Mẫu thẻ biểu quyết

8. Mẫu phiếu biểu quyết

9. Báo cáo KQ SXKD

10. Báo cáo tài chính

11. Báo cáo của HĐQT

12. Báo cáo của Ban Kiểm soát

13. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

14. Tờ trình phân phối lợi nhuận

15. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

16.Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

17.Nghị quyết về bổ sung ngành nghề KD

XEM THÊM
THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Vận tải Hành khách Thái Nguyên (29/04/2021)
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (24/04/2021)
Thông báo V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (10/04/2021)
Hội nghị người lao động năm 2021; Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (09/04/2021)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020) (02/10/2020)
Đang truy cập 1
Hôm nay 92
Tổng lượt truy cập 420968