THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH   |  TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT   |  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)   |  QUYẾT ĐỊNH V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN LẦN 1 NĂM 2019   |  QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN LAO ĐỘNG TỪ CTY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN SANG CTY CP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THÁI NGUYÊN   |  HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2019

 TRANG CHỦ   >  TIN NỘI BỘ
Thứ hai, ngày 16/04/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
THÔNG BÁO V/v thực hiện quy định về báo cáo giao ban hàng tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: 105/TB-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện quy định về báo cáo định kỳ hàng tháng

Kính gửi: Trưởng, Phụ trách các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty

Trong thời gian qua, để phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo gửi Ban lãnh đạo và phục vụ cho các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty, các phòng ban, đơn vị trong Công ty đã thực hiện có hiệu quả việc gửi Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và kế hoạch tháng tiếp theo về Thư ký Công ty để tổng hợp. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng chậm gửi hoặc gửi mẫu báo cáo không thống nhất giữa các đơn vị. Nhằm thống nhất và để tiện cho việc tổng hợp báo cáo hàng tháng nêu trên, đề nghị các đơn vị thực hiện cụ thể như sau:

1. Thời gian

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và kế hoạch tháng tiếp theo gửi về Thư ký Công ty trước 15h00 ngày Mùng 02 hàng tháng theo địa chỉ E-mail sau:

dinhthiyen2409@gmail.com

Trường hợp thay đổi lịch báo cáo sẽ có thông báo trực tiếp của TGĐ.

2. Mẫu và nội dung

Tên file lưu theo cấu trúc sau:

BCGB_[Tháng thực hiện giao ban]_[Tên phòng, đơn vị]

Ví dụ: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2018 và kế hoạch tháng 05/2018 của các phòng, đơn vị được lưu như sau:

BCGB_Tháng 05_TCHC

BCGB_Tháng 05_KTTC

BCGB_Tháng 05_BXK

BCGB_Tháng 05_XNVT

BCGB_Tháng 05_CHXD

- Biểu mẫu: đính kèm thông báo này

Các đơn vị phải tuân thủ đúng theo mẫu về báo cáo do Công ty ban hành nhằm thống nhất về hình thức, cách trình bày nội dung Báo cáo.

Đề nghị các phòng ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định nêu trên; chất lượng báo cáo và việc chấp hành thời hạn gửi báo cáo sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động và thành tích thi đua của các phòng ban, đơn vị hàng năm. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng Giám đốc qua Thư ký Công ty để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:

Như trên;

HĐQT (B/c);

Lưu VT, Thư ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

 

Lương Tiến Thành

 

Biểu mẫu báo cáo

Phòng TCHC
XEM THÊM
Mẫu báo cáo Giao ban hàng tháng (28/04/2018)
Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (28/04/2018)
Chỉ thị 04 ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải (02/08/2018)
Chủ tịch thăm và làm việc tại Bến xe khách trung tâm TP. Thái Nguyên (22/11/2017)
Công ty CP Vận tải Thái Nguyên kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (01/11/2017)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên (03/07/2017)
Đang truy cập 11
Hôm nay 201
Tổng lượt truy cập 281012