TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2021)   |  TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10 QH KHÓA XIV   |  HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025   |  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆN 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2020)   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH KHAI (30/9/1910-30/9/2020)

 TRANG CHỦ   >  TIN NỘI BỘ  >  ĐẢNG BỘ CÔNG TY
Thứ hai, ngày 23/07/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kế hoạch hành động cá nhân (Dành cho bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong bộ máy quản lý đơn vị, doanh nghiệp là đảng viên)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VẬN TẢI TN

 

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

Thái Nguyên, ngày ….. tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

(Chỉ dành cho Bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong bộ máy quản lý đơn vị, doanh nghiệp là đảng viên)

 

I. Vai trò của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

II.  Nêu một số nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy; sự phối hợp với bộ máy lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

III. Một số khó khăn và đề xuất kiến nghị (nếu có)

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Thái Nguyên ngày...... tháng 7 năm 2018

Người viết

 

 

 

 

 

* Lưu ý: Kế hoạch hành động của cá nhân đồng chí bí thư cấp ủy; người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp (là đảng viên) hoàn thành và photo thành 02 bản, 01 bản nộp về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo), xong trước ngày 10/7/2018; 01 bản lưu tại đảng bộ/chi bộ cơ sở./.

 

XEM THÊM
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1989 - 19/5/2020) (09/05/2020)
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (03/11/2020)
Đề cương tuyên truyền kỷ niện 200 năm ngày sinh PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2020) (11/01/2021)
Mấu bài thu hoạch học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Đang truy cập 2
Hôm nay 115
Tổng lượt truy cập 391050