THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH   |  TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT   |  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)   |  QUYẾT ĐỊNH V/V TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN LẦN 1 NĂM 2019   |  QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN LAO ĐỘNG TỪ CTY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN SANG CTY CP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THÁI NGUYÊN   |  HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2019

 TRANG CHỦ   >  TIN NỘI BỘ  >  ĐẢNG BỘ CÔNG TY
Thứ hai, ngày 23/07/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kế hoạch hành động cá nhân (Dành cho bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong bộ máy quản lý đơn vị, doanh nghiệp là đảng viên)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VẬN TẢI TN

 

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

Thái Nguyên, ngày ….. tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

(Chỉ dành cho Bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong bộ máy quản lý đơn vị, doanh nghiệp là đảng viên)

 

I. Vai trò của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

II.  Nêu một số nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy; sự phối hợp với bộ máy lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

III. Một số khó khăn và đề xuất kiến nghị (nếu có)

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Thái Nguyên ngày...... tháng 7 năm 2018

Người viết

 

 

 

 

 

* Lưu ý: Kế hoạch hành động của cá nhân đồng chí bí thư cấp ủy; người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp (là đảng viên) hoàn thành và photo thành 02 bản, 01 bản nộp về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo), xong trước ngày 10/7/2018; 01 bản lưu tại đảng bộ/chi bộ cơ sở./.

 

XEM THÊM
Mấu bài thu hoạch học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Đang truy cập 4
Hôm nay 176
Tổng lượt truy cập 280987