ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2025   |  CÔNG TY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2025 VÀ MỪNG LỄ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 20-06D   |  [CTCP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH] THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2020-2025   |  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025 CTCP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

 TRANG CHỦ   >  TIN NỘI BỘ  >  ĐẢNG BỘ CÔNG TY
Thứ hai, ngày 23/07/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kế hoạch hành động cá nhân (Dành cho bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong bộ máy quản lý đơn vị, doanh nghiệp là đảng viên)

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VẬN TẢI TN

 

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

Thái Nguyên, ngày ….. tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN

(Chỉ dành cho Bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong bộ máy quản lý đơn vị, doanh nghiệp là đảng viên)

 

I. Vai trò của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

II.  Nêu một số nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy; sự phối hợp với bộ máy lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

III. Một số khó khăn và đề xuất kiến nghị (nếu có)

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Thái Nguyên ngày...... tháng 7 năm 2018

Người viết

 

 

 

 

 

* Lưu ý: Kế hoạch hành động của cá nhân đồng chí bí thư cấp ủy; người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp (là đảng viên) hoàn thành và photo thành 02 bản, 01 bản nộp về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo), xong trước ngày 10/7/2018; 01 bản lưu tại đảng bộ/chi bộ cơ sở./.

 

XEM THÊM
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1989 - 19/5/2020) (09/05/2020)
Mấu bài thu hoạch học tập,quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Đang truy cập 2
Hôm nay 200
Tổng lượt truy cập 330524