TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021   |  PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG   |  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH Đ/C LÊ THANH NGHỊ   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2021)   |  TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10 QH KHÓA XIV   |  HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

 TRANG CHỦ   >  TIN NỘI BỘ  >  ĐẢNG BỘ CÔNG TY
Thứ bảy, ngày 12/08/2017
FaceBook Google Twitter | In bài viết
BÀI THU HOẠCH học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) CÔNG TY

………………………...………………………………………

*

     

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 


Thái Nguyên, ngày .. tháng … năm 2017

BÀI THU HOẠCH

học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng

 
 
 


Họ và tên.................................................................................................Ngày sinh..................................................

Chức vụ Đảng..................................................................................................................................................................

Chức vụ chính quyền..............................................................................................................................................

Chức vụ đoàn thể .......................................................................................................................................................

Sinh hoạt tại đảng bộ/chi bộ cơ sở.......................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

I. Những nhận thức cơ bản sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng

1. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 

2. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 

3. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

II. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

                                                       Thái Nguyên ngày.... tháng .... năm 2017

                                                    Người viết thu hoạch

 

 

 

 

 

 

XEM THÊM
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII (25/08/2017)
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3, khóa VIII của Đảng bộ khối Doanh nghiệp (05/09/2017)
Đảng bộ CTCP Vận tải Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra (23/01/2018)
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC (31/08/2018)
Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (15/05/2017)
Đang truy cập 8
Hôm nay 158
Tổng lượt truy cập 401017